Jann Even Andresen, Normisjon

Adresse: Martin Stokkenesv. 85, 7025 Trondheim
Tlf.: 952 34 005
E-post: jea@salemmenighet.no

Utdanning og praksis:
Utdannet lærer med grunnfag i kristendomskunnskap. Jobbet som ettåring og som barne- og ungdomsarbeider. Fra 1988 til 1994 ungdomssekretær i Trondhjems indremisjon. Fra 1994 – 1997 lærer på indremisjonsselskapets bibelskole i Tromsø. Fra 1997 pastor i Salem menighet, Normisjon Trondheim. Sitter i lederskapet for Normisjons forsamlingsnettverk. NaMu-veileder siden 2007. Veileder Norkirken Bergen og Kristent fellesskap Trondheim.