Veiledere

Terje Dahle, Kristent Felleskap

Adresse: Jakob Vingsands veg 35, 7089 Heimdal Telefon: Mob. 908 74 121 E-post: tedahle@online.no Utdanning og praksis: Utdannet sykepleier 1984, og ledelse fra Høgskolen i Bodø 1991. Arbeidet 10 år i sykehus, 5 av dem som leder for intensiv avdeling. Fra 1994 – 2000 driftssjef i Telenor. Ledet Kristent Fellesskap Vesterålen siden 1988, ansatt som pastor siden 2001.…

Les mer

Kjell Birkeland

Adresse: Vikjordet 19, 4885 Grimstad Telefon: Mob.: 906 40 784. Epost:  kjellbirkeland@me.com Utdanning og praksis:  Pastorutdannet ved Ansgar Teologiske Seminar (1985-89), Pastor i Søndre Nordstrand Misjonsmenighet, Oslo (1989-1996), Tromsø Frie Misjonsmenighet 1996-2005) og Grimstad misjonsmenighet fra 2005. Bachelor i KRL og master i praktisk teologi 2013 med en avhandling om menighetsutvikling. Har veiledet flere menigheter i…

Les mer

Jan Kåre Jakobsen

Adresse: Ådnavegen 15, 5260 Indre Arna Telefon: 55 36 22 74 (a) 55 24 06 86 (p) E-post: jan.jakobsen@bkf.no Utdanning og praksis Cand.theol. 1977, praktiskteologisk eksamen 1978, vidareutdanning innan homiletikk, retreat/ spiritualitet og Naturleg kyrkjevekst. Garnisonskapellan (1978-80), sokneprest i Kvalsund (1980-92), sokneprest i Meløy (1993-2002), sokneprest i Arna (2003-). Godkjent som rettleiar i Naturleg kyrkjevekst (NaMu) i 2004.…

Les mer

Frode Magnar Andersen

Adresse: Berganveien 45, 3133 DUKEN Telefon: 405 50 963 e-post: fmanders@me.com Utdanning og praksis Frode Magnar er nå sogneprest i Horten.  Menigheten er i oppstartfasen med NaMu arbeid.  I perioden 1998-2014 var han prest for området Vear og Hogsnes midt mellom Tønsberg og Stokke. Menigheten tok sin første menighetsprofil i 1999 og den sjette i 2010.…

Les mer

Tor Svein Langås

Adresse: Slettheiveien 81 D, 4626 Kristiansand Telefon: Mob: 993 29 314 Pr.: 38 90 36 44 e-post: tslang@getmail.no Utdanning og praksis: Teologisk embetseksamen MF 1972  Praktisk-teologisk eksamen MF 1973 Videreutdanning innenfor pastoralt lederskap, forkynnelse (homiletikk), menighetstenkning (ekklesiologi) og gruppepsykologi Studier innenfor evangelisering, kirkevekst, gudstjenesteliv og misjonerende menigheter Tidligere stillinger: Kapellan i Gjerstad/Vegårshei, Sola og Oddernes 1974-2000 Sokneprest i…

Les mer

Kjetil Sigerseth

Adresse: Kviltorpvegen 16, 6419 MOLDE Mob: 924 47 755 (m) / 71 11 14 61 (a) / 71 25 28 84 (p) E-post: kjetil.sigerseth[@]molde.kommune.no Utdanning og praksis:  Utdannet pedagog (cand.paed, pedagogisk-psykologisk rådgivning) fra UiO, ferdig 2005. Har arbeidet i Molde domkirke som administrasjonsleder siden 1997. Skrev i forbindelse med pedagogikkstudiet en hovedoppgave om ”Den lærende menighet”. Han har…

Les mer