Veiledere

Harald Holt

Adresse: Høyåsen 18, 4843 Arendall Mob: 901 01 260 E-post: haraldholt@gmail.com Utdanning og praksis: International Master of Business Administration fra BI, sivilingeniør fra NTH Harald har erfaring fra forskning og utvikling, internasjonalt arbeid, ledelse og styrearbeid. Han har vært engasjert i Telenor, Det Norske Veritas, UNEP/GRID-Arendal, UNU/GVU og Noroff. Harald har erfaring med NaMu fra…

Les mer

Arvid Hunemo

Epost: arvid.hunemo@frikirken.no Tlf.: 90 68 69 30 Arvid  er pastor i Vennesla frikirke og nesteleder i Frikirkens hovedstyre (synodestyre). Han har vært forkynner i Indremisjonsselskapet og pastor i Guds Menighet Vegårshei. Han har brukt materialet fra Naturlig Menighetsutvikling fra ca. år 2000. Han brenner for å se menigheter og mennesker bli frigjort til liv og…

Les mer

Idar Halvorsen

Metodistkirken i Norge, Finnsnes menighet Adresse: Boks 320, 9305 Finnsnes Telefon: 77 84 36 96/986 52 836 E-post: idar.halvorsen(at)metodistkirken.no Utdanning og praksis. Utdannet med Metodistkirkens praktisk teologiske Seminar 1979- 1982 Har tjenestegjort i følgende menigheter: Svolvær, Hammerfest, Ungdomspastor i Stavanger, Egersund. Tjenestegjør i dag på Finnsnes og har pastoralt ansvar for menighetene i Harstad og…

Les mer

Reidar J. Kvinge

Leder for Syvendedags Adventistsamfunnet Den norske union Vik Senter Postboks 124 N-3529 RØYSE Norge Direkte: + 47 32 16 16 77 Telefax: + 47 32 16 16 71 Mobil: + 47 915 62 402 Mail: reidar.kvinge(at)adventist.no http://www.adventist.no Utdanning og praksis: BA fra Newbold College i England og M. Div. fra Andrews University i U.S.A. Arbeidet…

Les mer

Jann Even Andresen, Normisjon

Adresse: Martin Stokkenesv. 85, 7025 Trondheim Tlf.: 952 34 005 E-post: jea@salemmenighet.no Utdanning og praksis: Utdannet lærer med grunnfag i kristendomskunnskap. Jobbet som ettåring og som barne- og ungdomsarbeider. Fra 1988 til 1994 ungdomssekretær i Trondhjems indremisjon. Fra 1994 – 1997 lærer på indremisjonsselskapets bibelskole i Tromsø. Fra 1997 pastor i Salem menighet, Normisjon Trondheim.…

Les mer

Tom G. Johnsen

Metodistkirken i Norge, Larvik menighetAdresse: Kneiklia 1,3261 Larvik Telefon: 33 18 23 96, 970 78 911, 33 18 17 94 (a) E-post: pastor@larvikmetodistkirke.no Utdanning og praksis:  Utdannet ved Metodistkirkens Praktisk Teologiske Seminar i Bergen, 1974-77. Tok master i teologi ved Menighetsfakultetet i 2006. Har tjenestegjort som metodistpastor siden 1977, Ålesund, Tromsø, Skien, Centralkirken i Bergen og nå Larvik. Har…

Les mer