…for erfarne

Frode Magnar Andersen

Adresse: Berganveien 45, 3133 DUKEN Telefon: 405 50 963 e-post: fmanders@me.com Utdanning og praksis Frode Magnar er nå sogneprest i Horten.  Menigheten er i oppstartfasen med NaMu arbeid.  I perioden 1998-2014 var han prest for området Vear og Hogsnes midt mellom Tønsberg og Stokke. Menigheten tok sin første menighetsprofil i 1999 og den sjette i 2010.…

Les mer

Tor Svein Langås

Adresse: Slettheiveien 81 D, 4626 Kristiansand Telefon: Mob: 993 29 314 Pr.: 38 90 36 44 e-post: tslang@getmail.no Utdanning og praksis: Teologisk embetseksamen MF 1972  Praktisk-teologisk eksamen MF 1973 Videreutdanning innenfor pastoralt lederskap, forkynnelse (homiletikk), menighetstenkning (ekklesiologi) og gruppepsykologi Studier innenfor evangelisering, kirkevekst, gudstjenesteliv og misjonerende menigheter Tidligere stillinger: Kapellan i Gjerstad/Vegårshei, Sola og Oddernes 1974-2000 Sokneprest i…

Les mer

Kjetil Sigerseth

Adresse: Kviltorpvegen 16, 6419 MOLDE Mob: 924 47 755 (m) / 71 11 14 61 (a) / 71 25 28 84 (p) E-post: kjetil.sigerseth[@]molde.kommune.no Utdanning og praksis:  Utdannet pedagog (cand.paed, pedagogisk-psykologisk rådgivning) fra UiO, ferdig 2005. Har arbeidet i Molde domkirke som administrasjonsleder siden 1997. Skrev i forbindelse med pedagogikkstudiet en hovedoppgave om ”Den lærende menighet”. Han har…

Les mer

Tove Roholt

Tove Roholt Major og leder for Frelsesarméens korps i Moss Karlstadvegen 31 F 1516 MOSS Mobil: 0047 95116015 Mail: tove.roholt(a)frelsesarmeen.no Utdannelse og praksis:  Offiser i Frelsesarmeen 1980. Menighetsplanterskole, en del kurs for etterutdanning i sjelesorg, ledelse, diakoni, m.fl. Korpsleder for flere korps/menigheter i over 30 år i Norge. Revitalisering, menighetsplanting har også vært en del…

Les mer

Runar Reknes

Strømsø menighet, Dnk Adresse: Hagatjernveien 134, 3050 Mjøndalen Telefon: 415 70 216 E-post: rabalres(a)yahoo.no Utdanning og praksis: Utdannet prest fra MF 1993. Har arbeidet som prest, bla 15 år i Hillesøy menighet i Tromsø domprosti. Han er også utdannet organist. Arbeider fra høsten 2012 som kateket i Strømsø menighet i Drammen. Utdannet veileder i NaMu. Har brukt NaMu i…

Les mer

Alpha og naturlig menighetsutvikling

Kjenner du sammenhengen mellom prinsippene i Alpha og Naturlig menighetsutvikling? Hvordan integrere Alpha i det øvrige menighetsarbeidet? Svaret på dette spørsmålet er ikke å gjøre Alpha-kurset til hele menighetsarbeidet. Det er like umulig som å gjøre hele menighetsarbeidet til et Alpha-kurs. Svaret er derimot å oppdage hva som ligger under Alpha, altså oppdage de åtte…

Les mer