Troens 3 farger og Trosspråktesten

Beskrivelse

Kristne er ulike også i måten vi erfarer Gud. De ulike kanalene til Gud kan enklest forstås som et åndelig språk eller et trosspråk. Ditt trosspråk er antennen din til Gud. Dette språket er det som faller lettest eller mest naturlig for deg. Du kan også utvikle din relasjon til Gud når du erfarer Gud gjennom “fremmede” språk. Dette er språk som ikke faller så naturlig for deg, men som andre i menigheten opplever som det mest naturlige.

Innholdet i heftet Troens 3 farger og Trosspråktesten er oversatt og tilpasset til norsk og hentet fra The 3 Colors of Your Spirituality (Christian A. Schwarz).

Troens 3 farger (A5, 20 sider) er et sammendrag på norsk av kjerneinnholdet i boken. I heftet er det også med et enkelt gruppeopplegg over 8 samlinger til bruk i smågrupper eller husfellesskap.

Trosspråktesten (A4, 8 sider) er en test som hjelper deg å finne ditt åndelige utgangspunkt, eller det “miljø” der du mest naturlig erfarer Guds nærhet.

Testen, heftet og grunnboken er utarbeidet for å alle som vil oppdage og utvikle sitt eget trosspråk, og også oppdage det mangfoldet av “språk” kristne bruker når vi erfarer Gud.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.120 kg

148,00 kr