Menighetsundersøkelsen

Beskrivelse

Bestill en menighetsundersøkelse i din menighet.

Inkluderer adgangstegn til Menighetsprofilen og Resultatguiden.

Dere inviterer for eksempel 30-40 deltakere som kjenner menigheten godt. De gir dere tilbakemelding om hvordan de opplever viktige kjennetegn ved menigheten. Denne informasjonen er til uvurderlig nytte for lederskapet når de legger planer og forvalter kirkens ressurser. Det viktigste er at svaret fra menighetsundersøkelsen hjelper lederskapet til å identifisere hindringer for videre vekst og utvikling.

Vi anbefaler kirker og forsamlinger å melde seg inn som støttemenighet. Da vil en oppnå våre beste rabatter (blant annet 15% redusert pris på menighetsundersøkelsen).

 

Logo MP  Menighetsprofilen

Menighetsprofilen benyttes for å undersøke sunnheten i din menighet. Undersøkelsen gir en statusrapport om nåsituasjon på de 8 ulike kvalitetstegnene. Undersøkelsen anbefales benyttet parallelt med menighetsveiledning.

 

Logo RG  Resultatguiden

Resultatguiden hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Ulike rapporter som Oppsummeringsguiden, Fortellingsguiden, Statusguiden og Strategiguiden gir detaljert informasjon, og er svært nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet.

 

(Vi tar kontakt med deg når du bestiller, og vil legge de adgangstegn du bestiller klar for deg på din bruker eller din menighets bruker på http://ncdchurchsurvey.org)

 

Dere vil få tilbud om god hjelp gjennom prosessen og vi har ulike redskaper som kan tilbys ut fra de behov som dere sitter med lokalt.

4.500,00 kr