Innlegg av Ommund Rolfsen

What makes you wanna be a better man?

Jeg besøkte nylig en menighet som de siste årene hadde gjennomgått endringer må mange plan. Blant annet var en stor del av menigheten den sammen gjengen som for 13 år siden, bare 13 år eldre, og med barn som nå var flyttet hjemmefra. De hadde det fortsatt relativt bra sammen, men en undersøkelse i menigheten…

Les mer

NaMu for begynnere

For deg som vet lite om NaMu (Naturlig Menighetsutvikling), og ønsker kort og sentral informasjon: Her er tre linker. De åtte tegn på kvalitet Hva NaMu har lært meg. Metodistpastor Tom G. Johnsen forteller på 38 sekunder Hva er en menighetsprofil NaMu legger vekt på relasjoner. Ring oss eller send en epost.

Les mer

Strid om gudstjenesten. Hva gjør vi?

Spørsmål til menighetsdoktoren i avisen Dagen: “Menighetsrådet og mange frivillige ønsker å fornye gudstjenesten med mer variert musikk og flest mulig involverte, mens presten helst vil holde tradisjonelle høymesser. Striden dukker opp i stadig nye varianter og skaper ofte dårlig stemning på menighetsrådsmøtene. Hva gjør vi?” Hvem gudstjenesten skal være for, er et aktuelt og…

Les mer

Dilemma i bibelgruppen

Flere dilemma i gruppen blir tatt opp i dette spørsmålet til Dagens “menighetsdoktorer” Sten og Ommund. “I vår menighet gleder noen seg til hver eneste bibelgruppe og prioriterer det høyt. Andre har problemer med å få bibelgrupper til å fungere. Vi ser at det er mange problemstillinger som ligger der: deltagerne i bibelgruppene har travle…

Les mer

K-ene som gir framdrift

Kontekst, kontinuitet og kreativitet samt konsept. Dette kjennetegner menigheter i Tromsø som i flere år har sett at flere deltar på gudstjeneste, flere er med i smågrupper og flere har en tjeneste som betyr noe for andre. Dette hevdet Ommund da han nylig møtte menighetsledere i Tromsø. Vekst er alltid noe gåtefullt. Gud gir vekst.…

Les mer

NaMu-tv med tusen seere

  De første tusen har sett intervjuene med de ti menighetene. Hva kjennetegner menigheten? Hva har NaMu betydd? Hva har Gud gjort i menigheten? Slike spørsmål stilles når hver menighet i “Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst” intervjues på ca 3 minutter. Her er bilde av den ti års gamle Arendal frikirke. Intervju med…

Les mer