Nettverkssamling i Bergen 9. mars

Tålmodighet gir frukt!

Torsdag kveld 9, mars er vi glad for igjen å kunne invitere til nettverkssamling i Bergen.

Vi ønsker å gi menigheter, ledere og medarbeidere mulighet for å møtes, sette sentrale emner på dagsorden, og bidra til styrket inspirasjon og frukt i tjenesten en står i lokalt.

Programark Nettverkssamling i Hordaland

Velkommen til nettverkssamling!

Samlingen er for alle medarbeidere i menigheter og forsamlinger i Bergensområdet. Her er erfaringsdeling hovedinnholdet. Nettverkssamlingen er lagt særlig til rette for de som allerede benytter prinsipper fra NaMu, men vi ønsker også velkommen menigheter som er nysgjerrige på om dette kan være redskap og prinsipp som kan være tjenlig i egen forsamling.

Som temaet for årets samling har vi tenkt å fokusere på noe mange ikke liker, men som likevel er sant; Tålmodig endring. Kanskje ikke først og fremst fordi temaet er INN eller virker fryktelig spennende, men fordi dette er det vi erfarer. Ting tar tid. Trofasthet lønner seg. Små steg i riktig retning er det som «funker». Noen kloke mennesker har sagt at vi har lett for å overvurdere det vi kan få til på ett år, men samtidig undervurderer vi det vi kan få til i løpet av fem.

Det er nok av utfordringer vi kan trekke frem i arbeidet i Guds rike, derfor er det bra at vi sammen kan løfte frem det som kan gi oss inspirasjon for videre tjeneste. De gode historiene og erfaringene – Det vi ser gir frukt.

Dette er tredje gang vi kan invitere til nettverkssamling i Hordaland. NaMu-medarbeidere i området vil også denne gangen være tilstede, og bidrar med innspill til spørsmål og problemstillinger som vil komme opp. Nasjonal leder for NaMu Norge Kjetil Sigerseth vil også være sammen med oss denne dagen.

Nettverkssamlingen begynner 17:30 med et felles måltid, mens programmet først vil begynne kl. 18:00. Samværet avsluttes med bibel og bønn. Hjertelig velkommen!

Tid og sted

Sted:   Centralkirken, Bergen sentrum (Vetrlidsalmenningen 8)

Tid:    Torsdag 9. mars 2017 kl. 17.30 – 21.00

Pris og påmelding

Prisen for nettverkssamlingen inkludert pizza har vi satt til kr 300,- pr. stk. MEN det er viktigere at dere kommer flere fra samme menighet, derfor får alle etter første person (fra samme menighet) 50% rabatt (ekstra kostnad for hver påmeldte etter den frøste blir dermed bare 150,- kroner.)

Påmelding sendes til post@namunorge.no snarest, og senest innen fredag 3. mars. Påmeldingen skal inneholde navn på de påmeldte samt fakturaadresse (epost).

Hvem står bak?

Initiativtakerne for samlingene er NaMu-medarbeidere i Hordaland og NaMu Norge. Hjertelig velkommen til fellesskap og inspirasjon!

1. mars 2017

Les mer om

Artikler

For veiledere

k-vekst-forveiledere1
top
Host by ProWP.no | Powered by WordPress