NaMu for nysgjerrige

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er å bruke de vekstkreftene Gud har gitt menigheten. Det er dette Jesus forteller om i en liknelse om Guds rike i Mark 4, 26-29: ”Jesus sa: ”Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp; hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden; for høsten er kommet.” Veksten kommer altså av seg selv. Det går ikke an å lage vekst. Vår oppgave er å gjøre motstanden og hindringene for vekst minst mulig. Derfor skriver Paulus i 1 Kor 3,5-6: «Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst».

NaMu tilbyr redskaper for menigheter som vil bruke disse vekstkreftene:

En undersøkelse (menighetsprofilen) viser hvor mye menigheten bruker vekstkreftene

Minimumsfaktoren viser hvor menigheten kan forbedre seg

De åtte tegn på kvalitet er de ulike kvalitetene ved menigheten som undersøkelsen kartlegger

«ABC i Naturlig menighetsutvikling» eller «ABC i Naturlig menighetsutvikling for folkekirken» får du tilsendt gratis ved å ringe til Anne Karin og Ommund Rolfsen, tel 77 08 57 53 eller 48 99 44 19/90 06 83 12

 

 

3. august 2012

Les mer om

Artikler

For veiledere

k-vekst-forveiledere1
top
Host by ProWP.no | Powered by WordPress