Veilederutdanning

NaMu Norge har ansvar for å utdanne, godkjenne og følge opp NaMu veiledere i Norge og på Island. En NaMu-veileder følger og støtter menigheter gjennom endringsprosesser over tid og hjelper menighetene til å ta bort veksthindringer og kontinuerlig arbeide for å styrke menighetens sunnhet. Kurset arrangeres ca. hvert 3. år.

65 STUDENTS ENROLLED

  Innhold og omfang av utdanningen

  • Kursuken for nye veiledere (4 studiedager, juni 2019)
  • Nettkurs i utrustende lederskap (gruppesamtaler og individuelle samtaler)
  • Praksis etter behov, minimum to menigheter over en periode på ca. 1 1/2 år (ca. 3 møtepunkter i hver mht.)
  • Egenstudium med persontester og bokrapporter (ca. 750 sider pensum totalt)
  • Individuelle oppfølgingsamtaler
  • Etterutdanningskurs for NaMu-veiledere (2 studiedager, våren 2020)

   

  Kursuken

  Kurs for nye veiledere avholdes i 3. – 6. juni 2019 på Folkehøgskolen Nord-Norge (Evenskjer ved Harstad/Narvik lufthavn). To av dagene er delvis i fellesskap med etterutdanningskurs for veiledere. I tillegg deltar de kommende veilederne på etterutdanningskurs for NaMu-veilederne i 2020.

   

  Lederkurset

  NaMu-kurset i utrustende lederskap er lagt inn som en obligatorisk del av veilederutdanningen. Dette er et nettkurs som settes opp minimum en gang hvert halvår (se egen kursinfo).

  Det vil også kunne arrangeres andre temakurs i nærheten av der du bor som f.eks. nådegavekurs eller trosspråkkurs. Disse anbefales de i tilfelle å få med seg.

   

  Praksis

  Deltakerne skal observere veiledning og selv praktisere veiledning sammen med en godkjent veileder. Målet er at den som er under opplæring, sammen med veilederen, skal følge minst to menigheter gjennom en NaMu-syklus, altså fra menigheten har gjennomført en menighetsprofil til den neste foreligger. Denne prosessen tar 1 1/2–2 år.

   

  Egenstudium 

  Det er avgjørende for en NaMu-veileder å kjenne godt til NaMu-litteraturen innenfor de ulike kompetanseområdene. I tillegg til den kjennskap en får gjennom kursuken, kurs eller praksis har vi satt opp en ressursliste med litteratur som må leses. Det skrives bokrapporter fra hver av disse bøkene (se ressurslisten og krav til bokrapportene i lenken nederst på denne siden).

   

  Pris

  Prisen for undervisning, individuell oppfølging og praksisveiledning er for denne runden satt til 14 000 kr. Deltakerne dekker selv reiseutgifter i forbindelse med kurset, samt kost og losji til arrangørstedet for kursdagene. En må også påregne reiseutgifter til de menighetene som deltakerne følger opp i sin praksis. Nødvendige bøker og tester fra ressurslisten kommer utenom. Kontingenten for lederskapskurset (inkl. oppfølgingssamtaler) på 3 600 kroner er inkludert i prisen på 14 000 kroner.

  Da veiledertjenesten vil tjene flere forsamlinger og menigheter i årene fremover, oppfordres vi til at deltaker søker økonomisk støtte for finansiering av deler av veilederutdanningen hos eget kirkesamfunn, organisasjon eller egen menighet.

   

  Påmelding

  Ta kontakt med daglig leder Kjetil Sigerseth (tlf. 924 47 755, kjetil.sigerseth@namunorge.no) for en dialog eller påmelding.

  Vi anbefaler at du avklarer med din sammenheng (kirkesamfunn/menighet) at du tar denne utdannelsen. «God ryggdekning» er ikke minst viktig for tjenesten i etterkant.

   

  Oppstart

  Du starter på utdanningen når du selv ønsker, men senest i forbindelse med kursuken i juni 2019. Lederkurset kan f.eks. gjennomføres allerede høsten 2018 eller vinteren 2019. Egenstudium begynner ideelt sett så tidlig som mulig. Praksis kan også starte i forkant av kursuken.

   

  Mer info

  Ytterligere informasjon finner du i notatet om veilederutdanningen i lenken under.

   

  Notat veilederutdanningen 2019

  Ressursliste 2019

  Bokrapport retningslinjer

   

  Til nyhetssaken

  Les mer om

  Artikler

  For veiledere

  k-vekst-forveiledere1
  top
  Host by ProWP.no | Powered by WordPress