Utrustende lederskap

26 STUDENTS ENROLLED

  Kurs i utrustende lederskap

  Gjennom dette kurset vil du være med i en prosess der vi arbeider like mye med vår evne til å lede på en tydelig og fruktbar måte, som med vår evne til å utruste andre mennesker. Målet med kurset er å frigjøre det potensiale som allerede er lagt ned både i den enkelte av oss og i våre fellesskap. Vi ønsker å se at lederskap blir multi­plisert, ved at vi som ledere dyktiggjøres i å få frem det beste i alle de med­ar­beiderne vi har rundt oss.

   

  Målgruppe

  • Prester, pastorer og menighetsveiledere
  • Personer med særlige lederfunksjoner i menighet og organisasjonsliv
  • Andre medarbeidere i menighet og organisasjonsliv
  • Potensielle ledere i menighet og organisasjonsliv
  • Andre (for eksempel mennesker med lederoppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning)

   

  Hvilke frukter vil kurset gi?

  • Du får en mulighet til å reflektere over og styrke din rolle som leder
  • Du får videreutvikle dine praktiske evner til å utruste andre
  • Du får kartlagt ditt eget lederskapspotensiale.
  • Du får kunnskap om grunnleggende prinsipper i utrustende lederskap
  • Du kan vokse og utvikle deg på både den ledende og utrustende siden av ditt lederskap
  • Du får lære å praktisere Utviklingssamtalen som et lederskapsverktøy

   

  Innhold og pedagogisk opplegg

  Kurset er satt sammen av 2 ulike deler.

  Den første delen omfatter noe selvstudium, undervisning, test og gruppeprosesser. Blant annet får du mulighet til å gjøre deg kjent med studieboken The 3 Colors of Leadership (Christian A. Schwarz), du gjennomfører Lederskapstesten, tar del i undervisning og gruppesamtaler, og får tilgang til utfyllende lærestoff og refleksjonsoppgaver.

  Deltakere som har gjennomført del 1 kan melde seg på del 2. Andre del omfatter 6 individuelle utviklingssamtaler med utgangspunkt din lederskapstest. Denne siste delen ser vi som en viktig fortsettelse og en vesentlig del av kurset, ikke minst for at kurset skal kunne gi frukt for deg og at du skal kunne vokse som leder.

   

  Lederskapstesten

  En av de spennende sidene ved Lederskapstesten er at du ikke svarer på et eneste spørsmål selv. De menneskene som du har rundt deg som du leder eller som kjenner deg godt som person skal derimot utfordres til å gi en tilbakemelding om hvilken innvirkning du har på disse menneskene og deres motivasjon og utvikling. Den detaljerte analysen som du får gir et godt bilde av hvor du som leder i dag har størst innvirkning på de rundt deg og hvor du har et potensiale for å ta nye steg.

  Lederskapstesten som er tilgjengelig som e-test kan gjennomføres ved å benytte bestille adgangstegn, benytte adgangstegnene du mottar ved påmelding til kurset eller når du kjøper boken The 3 Colors of Leadership. Gå til nettstedet for e-tester (velg norsk flagg øverst til høyre).

   

  Utviklingssamtalen

  Med utgangspunkt i Lederskapstesten vil du som en del av kurset få tilbud om individuelle oppfølgingssamtaler med en veileder/samtalepartner. Her er det du som kursdeltaker som er i fokus, og refleksjonen rundt ditt lederskap tar utgangspunkt i din lederskapstest. Det vil bli lagt til rette for seks utviklingssamtaler der hver av samtalene tar utgangspunkt i ett av de seks prinsippene eller vingeparene som testen vil synliggjøre. Den åndelige utviklingssamtalen har som mål at du skal forløse mer av det som allerede bor i deg. Samtidig vil du som deltaker og fokusperson også få kjennskap til hvordan utviklingssamtalen kan benyttes som redskap i ditt eget lederskap. På den måten vil du i etterkant kunne benytte samme metode når du samtaler med dine nærmeste medarbeidere for å forløse mer av det som bor i dem.

  Påmelding og betingelser

  Kurset kan gjennomføres lokalt i din menighet eller i ditt nærområde eller gjennomføres som nettkurs. Dette siste har vi også svært gode erfaringer med.

  Kursavgiften (kursets første del) er satt 1.200,- kroner (faktureres på epost). Dette innbefatter studieboken, to adgangstegn til lederskapstesten (E-test på norsk), seks relativt korte sesjoner med undervisning, seks gruppesamtaler, andre læringsressurser og et variert pedagogisk opplegg.

  Prisen for de enkelte utviklingssamtalene er satt til 400,- kroner pr. gjennomført utviklingssamtale (totalt 2.400,- kroner for alle 6 samtalene).

  Enkeltmedlemmer i NaMu Norge og menigheter som er støttemedlemmer får 20% rabatt på kursavgiften. Les mer om medlemskap. Det gis ikke rabatt på utviklingssamtalene siden dette er betaling til den enkelte veileder/samtalepartner.

  Meld fra om at du er interessert i dette kurset (post@namunorge.no), så sender vi deg informasjon når vi starter opp neste nettkurs eller arrangerer et kurs i nærheten av deg. Ta også kontakt om du ønsker at vi arrangerer kurset i din menighet eller for en gruppe du har ansvar for.

  Vinteren 2019 starter vi en ny gruppe med kurset. Kurset gjennomføres som nettkurs. Gruppesamtalene vil foregå 6 tirsdager i februar og mars. Oppstart blir 5. februar. Se brosjyre og mer info i nyhetssaken om kurset. Siste frist for påmelding til kurset er satt til 30. januar.

  Course Reviews

  N.A

  0
  1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. «Jeg var veldig usikker på om jeg hadde noe på dette kurset å gjøre, men er veldig overrasket over hvor mye jeg har lært i hver eneste samling. Her har jeg fått lære av mennesker med andre ledererfaringer enn det jeg har selv, og har fått mye ny innsikt og nye måter å tenke om lederskap på»

   – Tilbakemelding fra en av kursdeltakerne i pilotgruppen våren 2017

  2. «Kurset er et personlig, utfordrende og dyptgående kurs som satte fokus på balansen mellom den utrustende- og ledende siden av mitt lederskap. Spesielt relevant ble det for meg med oppfølgingen av en god mentor i etterkant av den nettbaserte delen av kurset.»

   – Jon Løvland (menighetsrådgiver i Metodistkirken Norge, kursdeltaker i 2017 og kursholder i 2019)

  Les mer om

  Artikler

  For veiledere

  k-vekst-forveiledere1
  top
  Host by ProWP.no | Powered by WordPress