Trosspråk

185 STUDENTS ENROLLED

Hva er mitt, ditt og menighetens trosspråk?

 

Hvilke frukter vil kurset gi?

Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best kontakt med Gud: Er det når du er ute i naturen eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller når du tar imot nattverden eller….?

Å bli bevisst når du erfarer at Gud er nær, var en sterk opplevelse for en erfaren prest:

«Kurset var veldig lærerikt. Det hjalp meg til ny selvinnsikt, noe som gav meg stor lettelse og forståelse for hvorfor jeg er ‘annerledes’ på noen punkter – og likevel ‘normal’.»

Ulike ord prøver å uttrykke det kristne bruker når de opplever at Gud er nær: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk. Ditt trosspråk er antennen din til Gud. Kurset skal støtte deg i å bli bevisst trosspråket ditt og bruke det videre i livet.

 

Kristne har ulike trosspråk. Derfor vil kurset motivere og støtte deg i å forstå, godta og til og med glede deg over trosspråk som tilhører andre troende. Trosspråk som er langt borte fra ditt eget kan hjelpe deg til å utvikle trosspråket ditt.

Når menigheten feirer gudstjeneste, møtes kristne med ulike trosspråk. Kurset vil også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike trosspråk har i samme gudstjeneste.

 

Kursinnhold

Tema 1: Om å bli bevisst trosspråket ditt

Tema 2: Om ditt trosspråk og andres trosspråk.

Tema 3: Om tydelige trosspråk og svake trosspråk i menigheten

Tema 4: Om å utvikle og utfordre trosspråket ditt.

Kurset inneholder trosspråkstest, undervisning og samtale i smågruppe med mennesker du kjenner.

 

Påmelding og betingelser

Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg.

Påmelding gjøres 14 dager før kursstart. Pris for kurset er 680,- kroner (faktura sendes ut ved påmelding). Kurskontingenten inkluderer Trosspråktesten, kurskompendium og enkel servering.

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om støttemedlemskap.

 

Kursbrosjyre – Trosspråkkurs

 

Ta kontakt med NaMu Norge om du ønsker at vi skal sette opp dette kurset i din region.

Course Reviews

N.A

0
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Dette kurset er blant annet gjennomført med alle diakoner og pastorer i Metodistkirken. Etter kurset kom denne eposten fra en metodistpastor: «Kurset var veldig lærerikt. Det hjalp meg til ny selvinnsikt, noe som gav meg stor lettelse og forståelse for hvorfor jeg er annerledes på noen punkter i troslivet og likevel normal».

  2. Vi satte vi fokus på trosspråk under en weekend-tur for studenter og unge voksne. Mange var nok på forhånd usikre på hva dette med trosspråk var, men i løpet av kurset gikk det opp noen lys for flere av oss. Det var nyttig å lære mer om hvordan vi mest naturlig søker Gud på så mange ulike måter. I etterkant har vi jobbet videre med trosspråk i våre cellegrupper. Det har vært en spennende måte å bli bedre kjent med hverandre og vårt forhold til Gud. (Torbjørn Sæle, prest i F2)

  3. «Vi tror det har hatt stor betydning for menigheten med trospråks-kurset og samtalene som har vært gjennomført i gruppene. Mange har gitt tilbakemeldinger på at det har vært bra for den enkelte og for fellesskapet. Vi tror det bidrar til en større forståelse for hverandre om hvordan vi opplever Gud forskjellig, og når vi er klar over det ,så er det med og skaper en større forståelse i samtale med hverandre i ulike sammenhenger.» (Erling Myre, leder for lederskapet i Guds Menighet, i Vegårsheiingen, nr. 1, 2018)

Les mer om

Artikler

For veiledere

k-vekst-forveiledere1
top
Host by ProWP.no | Powered by WordPress